Meld een
Delft Blue Initiatief

Mist u nog een initiatief in Delft e.o. dat volgens u ook onder de paraplu van Delft Blue Zone past? Mooi zo. Dat betekent dat we met nog meer gelijkgestemden zijn. Stuur een mail naar info@kleurrijkedelvenaar.nl en wij nemen contact met u op.

Tip de jury,
meld de Kleurrijkste Delvenaar 2021 nu aan

We kennen ze allemaal: die Delvenaren die zich al jaren onbaatzuchtig inzetten voor hun buurt, voor anderen, voor een vrolijke, speelse, kleurrijke stad. Vaak achter de schermen en zonder het van de daken te schreeuwen. Soms al jaren aan een stuk en dwars tegen de stroom in. 

Kent u zo iemand? Laat het ons weten. En ook waarom u vindt dat deze Delvenaar de trofee verdient. Onze jury heeft de lastige taak om uit het enorme aanbod iemand te kiezen, dus daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met uw suggesties. Alleen de naam van degene die het uiteindelijk is geworden, wordt bekend gemaakt. Niet de nominaties.

Suggesties met motivatie en achtergronden kunt u mailen naar info@kleurrijkedelvenaar.nl.

Koop een
sponsor aandeel

De stichting Kleurrijke Delvenaar heeft behalve de verkoop van de tickets voor het evenement (tegen kostprijs) geen inkomsten. Subsidie aanvragen bij overheden is een hele kunst, waarin we ons aan het bekwamen zijn, maar die nog niet tot resultaat heeft geleid. Gelukkig zijn er ruimhartige Delftse bedrijven, die het initiatief een warm hart toedragen en ons ook dit jaar weer financieel steunen, met een geldbedrag of door hun diensten om niet of tegen kostprijs ter beschikking te stellen.

Word vriend
& doneer

Ook eenmalige donaties zijn ons meer dan lief. Doneer bijvoorbeeld 35 euro als u niet zelf naar het evenement kunt of wilt komen maar wel de entree voor een belangstellende met een smalle beurs wilt betalen. Maar meer of minder is ook prima.

Uw donaties zijn altijd welkom neem contact met info@kleurrijkedelvenaar.nl voor een eenmalige donatie.