De Kleurrijke Delvenaar 2020

Delft als toekomstige
Blue Zone

Het evenement de Kleurrijke Delvenaar 2020 stond in het teken van Blue Zones; plekken op aarde waar de mensen langer, gezonder en gelukkiger leven zonder dat zij de natuurlijke bronnen van de aarde uitputten. De avond was gevuld met lezingen over succesvolle Blue projecten en de uitreiking van de titel Kleurrijke Delvenaar 2020 ging naar Derrick Leeuwin.

  • Kleurrijke Delvenaar 2020: Derrick Leeuwin

2020 in het teken
van de Blue Zones

De Kleurrijke Delvenaar 2020 staat in het teken van Delft Blue Zone. Blue Zones zijn plekken op aarde waar de mensen langer, gezonder en gelukkiger leven zonder dat zij de natuurlijke bronnen van de aarde uitputten. Dat mes snijdt dus aan meer kanten: zelf vrolijker leven en een leefbare aarde doorgeven aan de generaties na ons.

Uitgenodigd zijn ca. 100 Delvenaren die zich willen laten inspireren om met elkaar op weg te gaan om van Delft een Blue Zone 2.0 te maken, geïnspireerd door deze 5 P’s:

  1. People (aandachtige, rechtvaardige, zorgzame, vrolijke, solidaire, gastvrije, speelse, lieve stad)
  2. Profit (ondernemende, welvarende, veerkrachtige, innovatieve, gezonde stad)
  3. Planet (klimaatneutrale, verantwoordelijke stad)
  4. Place (leefbare, levendige stad met een eigen, onvervreemdbare identiteit)
  5. Public (democratische, verbonden stad met volop ruimte voor burgerinitiatieven)

Ons doel op korte termijn is inspiratie, ontmoeting en uitwisseling van gelijkgestemden, hopend op een steen-in-de-vijver effect. Op de wat langere termijn kan dan een ‘community’ ontstaan, een los-vast netwerk van Delftse Blue Zoners. De initiatiefnemers zorgen dat het overzicht van Delftsblauwe initiatieven rond en na het evenement toegankelijk is en blijft op deze website.

Delft wordt steeds blauwer,
bekijk de initiatieven

Je hoeft je leven niet drastisch om te gooien om de wereld ietsje beter te maken en haar onbedorven door te geven aan generaties na ons. Te beginnen in Delft. Hieronder vind je een selectie initiatieven die op ieder een andere manier zorgen voor een vrolijker, eerlijker en gezonder bestaan in Delft e.o.

Bezinnen

Stiltegoed

Laat de natuur je helpen om het zijn met jezelf te ervaren en het moeten even los te laten. Dat kan middenin de Bieslandse polder,

Lees meer
Ontmoeten

Paardeninzichten

We kunnen een hoop leren van de manier waarop kudde- en roedeldieren samenleven en samenwerken. Evelien Olyslagers neemt je mee in die leefwijze en maakt

Lees meer
Ontmoeten

Delft voor Elkaar

Samenwerkingsnetwerk van welzijnsorganisaties. Brengt vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. Registreer je hulpvraag of hulpaanbod op

Lees meer

Ontmoet
de sprekers

De sprekers bestaan uit ervaren Blue Zoners, allen met een eigen rimpeling in het water. 

Met dank aan onze sponsoren